Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8462 | รายที่ 8463 | รายที่ 8464 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8463 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ ลูกจ้างรัฐ (ครู) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382 , 8387, 8392 (ผู้ป่วย Admit) และ 8457, 8460 (คนในครอบครัว) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 - 29 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ก.ย. 64 09.00 น. - เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่ โรงเรียนสามชัย
11.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
1 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางไปโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแจกใบงานและค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
11:30 น. - กลับบ้านพักผ่อน
2 - 3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 64 07.00 น. - เดินทางไปเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
12.00 น. - รับประทานอาหารที่โลตัสสาขากาฬสินธุ์
14.00 น. - แวะร้านกาแฟที่ภูพานเมาเทน อำเภอสมเด็จ และเดินทางกลับบ้าน (ขณะเดินทางใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
5 ต.ค. 64 13.00 น. - ส่งของที่อำเภอสามชัย และแวะไปบ้านพี่ที่บ้านพรเจริญ ม.8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16.30 น. - เดินทางมารพ.สามชัย เพื่อดูแลพ่อที่ประสบอุบัติเหตุ สวมหน้ากากตลอดเวลา
21.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
6 ต.ค. 64 10.00 น. - เดินทางไปรับข้าวที่ร้านล้านถ้วย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ไดนั่งทาน
11.00 น. - เอาข้าวไปส่งพ่อที่ โรงพยาบาลสามชัย
16.30 น. - ไปสถานีตำรวจ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
17.00 น. - เอาข้าวไปส่งพ่อที่ โรงพยาบาลสามชัย
20.00 น. - ก่อนกลับบ้านพร้อมแม่แวะเติมน้ำมัน ปั้ม พีที สาขาอำเภอสามชัย
7 ต.ค. 64 10.00 น. - เดินทางไปรับพ่อจาก โรงพยาบาลสามชัย
12.00 น. - ไปรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อนพ่อ บ้านคำอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14.00 น. - กลับบ้านและทานอาหารเย็นกับครอบครัวตามปกติ
8 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางไปโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกเงินค่าอาหารกลางวันและแจกใบงานให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3
12.00 น. - เดินทางไปส่งนักเรียนเพื่อพบผู้ปกครองที่ โรงพยาบาลสามชัย
12.30 น. - เอากางเกงไปเปลี่ยนซิปที่ร้านบ้านพรเจริญ ม. 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14.00 น. - ซื้อของที่ร้านทรัพย์เจริญ แล้วกลับบ้าน
- เริ่มมีอาการคอแห้งและไอ ตอนเย็นทานอาหารกับครอบครัวตามปกติ
9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ทานยาพาราเซตามอลแล้วพักผ่อน
11.00 น. - มีญาติมาเยี่ยมอาการป่วยของพ่อและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
10 ต.ค. 64 ตอลอดทั้งวัน - พักผ่อนอยู่บ้าน เริ่มมีอาการ มีไข้ ไอ น้ำมูกใส ทานข้าว ทานยาและนอนพักผ่อน
11 ต.ค. 64 09.00 น. - เดินทางพร้อมครอบครัวเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลสามชัย ว่าแผนกผู้ป่วยในมีผู้ติดเชื้อโควิด 19
- โรงพยาบาสามชัย แจ้งผลตรวจ Antigen test kit พบเชื้อโควิด 19 พร้อมกับรายที่ 8457 และ8460 (คนในครอบครัว)
- โรงพยาบาสามชัย ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT- PCR เพื่อยืนยันผล
11.00 น. - กลับไปกักตัวที่บ้าน
12 ต.ค. 64 09.00 น. - โรงพยาบาสามชัย แจ้งผลพบเชื้อโควิด - 19 พร้อมกับรายที่ 8457 และ8460 (คนในครอบครัว)
10.00 น. - เข้ารับการรักษาโรงพยาบาสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น