Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8463 | รายที่ 8464 | รายที่ 8465 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8464 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8391 (เพื่อน) 8511,8512,8525 (ครอบครัว) 8522 (ลูกจ้าง) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ก.ย.64- 3 ต.ค.64 09.00-17.00 น. -เดินทางไปทำงานที่วัดเทพบวรนิมิต
17.30 น. -เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
4 ต.ค.64 08.00 น. -เดินทางไปบ้านพรเจริญเพื่อดูงานกับเพื่อน 2 คน
12.00 น. -เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
5 ต.ค.64 09.00-17.00 น. -เดินทางไปทำงานที่วัดเทพบวรนิมิต
17.30 น. -เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 ต.ค.64 09.00-12.00 น. -เดินทางไปทำงานที่วัดเทพบวรนิมิต
13.00 น. -เดินทางเอารถไปซ่อมที่อำเภอสามชัย
7 ต.ค.64 09.00-17.00 น. -เดินทางไปทำงานที่วัดเทพบวรนิมิต
17.30 น. -เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
8 ต.ค.64 09.00-12.00 น. -เดินทางไปดูงานที่บ้านหนองแสง กับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8391)
13.00 น. -เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
9-10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
11 ต.ค.64 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
12 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
13.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น