Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8464 | รายที่ 8465 | รายที่ 8470 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8465 นามน

เพศ หญิง อายุ 3 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลยอดแดง อำเภอนามน อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน (อาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อโควิด 3 ราย อยู่บ้านร่วมกัน)
6 ตุลาคม 2564 14.00 น.-15.00น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีพัฒนา มาตรวจ ATK ที่บ้าน (ผล ATK ลบ)
6 ตุลาคม 2564 16.30น. รถ รพ.นามน รับคนไข้เข้ารับการรักษา (เนื่องจากเด็กไม่มีคนดูแลจึงต้องเข้ารพ.พร้อมกับผู้ปกครอง)
7 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจ PCR ที่รพ.นามนที่ยืนยันว่าเป็น SARS-CoV-2 (ผลเป็นลบ)
8-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนามน
11 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจ PCR ที่รพ.นามนที่ยืนยันว่าเป็น SARS-CoV-2
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรักษาตัวที่รพ.นามน โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น