Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8465 | รายที่ 8470 | รายที่ 8471 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8470 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : โรคไต


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28-30 กันยายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยทำภารกิจส่วนตัวและฟอกไตที่บ้าน
28-30 กันยายน 2564 11.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 2 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
28-30 กันยายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 3 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
1 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยทำภารกิจส่วนตัวและฟอกไตที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 2 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
1 ตุลาคม 2564 11.40 น. ผู้ป่วยและภรรยามารับบริการที่ รพ.สต.บ้านดงกลาง (สวมแมสตลอดเวลา)
1 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 3 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
2-7 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยทำภารกิจส่วนตัวและฟอกไตที่บ้าน
2-7 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 2 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
2-7 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 3 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
8 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยทำภารกิจส่วนตัวและฟอกไตที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 2 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
8 ตุลาคม 2564 11.40 น. ผู้ป่วยและภรรยามารับบริการที่ รพ.สต.บ้านดงกลาง (สวมแมสตลอดเวลา)
8 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 3 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
9 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยทำภารกิจส่วนตัวและฟอกไตที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 2 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
9 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 3 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยทำภารกิจส่วนตัวและฟอกไตที่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 2 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10 ตุลาคม 2564 11.30 น. ผู้ป่วยไปวัดป่าคัมภีรญาณนุสรณ์ บ้านดงบัง หมู่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 3 ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยรพ.ท่าคันโท ด้วยการอาการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แพทย์จึงได้ตรวจร่างกายและตรวจหาเชื้อโควิด รอผลยืนยันที่ รพ.
12 ตุลาคม 2564 08.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-Co-V.2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น