Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8470 | รายที่ 8471 | รายที่ 8472 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8471 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค.2564 19.00 น. - ดูแลผู้ป่วยรายที่ 8313 อยู่ด้วยกันตลอด
2-7 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน (ร่วมบ้านผู้ป่วยรายที่ 8313)
8 ต.ค.2564 06.00-18.00 น. - ไปเก็บกู้มันสำปะหลังกับเพื่อนร่วมกัน 22 คน
9-11 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
12 ต.ค.2564 10.00-11.00 น. - ไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง รพ.หนองกุงศรี ออกตรวจเชิงรุก
13 ต.ค.2564 09.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น