Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8471 | รายที่ 8472 | รายที่ 8473 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8472 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอกมลาไสย อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน –อยู่ที่โรงเรียนและบ้านพักครู
3 ต.ค.64 06.00 น. –เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณกับคณะครูที่โรงเรียน ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนตัว (นั่งรถไปด้วยกัน 2 คน ไม่ได้สวมแมส)
3 ต.ค.64 –แวะเติมน้ำมัน เข้าห้องน้ำ ที่ปั๊มน้ำมันทางออก จ.ขอนแก่น
3 ต.ค.64 14.00 น. –เดินทางถึงที่พัก อ.ภูผาม่าน จ.กาฬสินธุ์
3 ต.ค.64 14.30 น. –เข้าที่พัก พักร่วมกัน 5 คน (พักร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น)
3 ต.ค.64 17.00 – 21.00 น. -ร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันกับคณะครู
3 ต.ค.64 21.00 น. –แยกย้ายเข้าที่พัก
4 ต.ค.64 06.00 น. –รับประทานอาหารเช้า
4 ต.ค.64 13.00 – 16.00 น. –เดินทางกลับจาก อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ถึง อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
4 ต.ค.64 17.00 น. –ได้รับแจ้งว่าผู้ไปร่วมงานเกษียณด้วยกัน (พักห้องเดียวกัน) ผลตรวจพบเชื้อ COVID-19
4 ต.ค.64 –เริ่มกักตัวที่บ้านพักครู อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
5 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน –กักตัวที่บ้านพักครู
6 ต.ค.64 10.30 น. –เข้ารับการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.ร่องคำ ด้วยวิธี ATK ผล Negative
6 ต.ค.64 11.30 น. –กลับไปกักตัวที่บ้านพักครู
7 – 10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน –กักตัวที่บ้านพักครู
11 ต.ค.64 10.00 น. -เข้ารับการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.ร่องคำ ด้วยวิธี ATK ผล Negative
11 ต.ค.64 11.00 น. -กลับไปกักตัวที่บ้านพักครู
11 ต.ค.64 18.00 น. -เริ่มมีอาการเจ็บคอ
12 ต.ค.64 06.00 น. –มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว เหมือนจะเป็นไข้
12 ต.ค.64 11.00 น. –ตรวจ ATK ด้วยตนเองที่บ้านพักครู ผล Positive
12 ต.ค.64 14.00 น. –เข้ารับการตรวจ COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ เพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
12 ต.ค.64 15.00 น. –Admit รอผลตรวจ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
12 ต.ค.64 19.00 น. –โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลพบสารพันธุกรรม COVID-19
12 ต.ค.64 –เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น