Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8472 | รายที่ 8473 | รายที่ 8474 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8473 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 37 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เจ้าของร้านเสริมสวย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้สูง ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า สระผมให้ผู้ติดเชื้อยันยันจังหวัดขอนแก่น (Index case คลัสเตอร์บ่อนการพนันบ้านคำใหญ่)
1 ตุลาคม 2564 11.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รพ.สต.คำใหญ่ ว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันมาสระผมที่ร้าน เริ่มกักตัว
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ในร้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 ตุลาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี ATK ที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.ห้วยเม็ก และรพ.สต.คำใหญ่ ผลเป็น Negative
3 ตุลาคม 2564 13.00 น. เปิดร้านปกติ ทำผมลูกค้า 2 ราย (ลูกค้าจาก บ.โนนพิมาน ต.พิมูล ) และตัดผมให้ลูกค้า 1 ราย (ลูกค้าจาก บ.โพธิ์ทอง ต.คำใหญ่)
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เปิดร้านปกติ ทำผมลูกค้า 2 ราย (ลูกค้าจาก บ.คำใหญ่ ต.ห้วยเม็ก)
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในร้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในร้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า นั่งคุยกับเพื่อนในร้าน
7 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ไปฉีดวัคซีนโควิด ที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ เข็มที่ 1 และไปร้านค้าลีซุปเปอร์ สาขาคำใหญ่
7 ตุลาคม 2564 ช่วงค่ำ เริ่มมีไข้สูง ไอ หนาวสั่น
8 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า กักตัวอยู่ในร้าน อาการไข้เริ่มดีขึ้น
8 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย จัดดอกไม้งานศพที่วัดบ้านหาดทรายมูล ต.พิมูล
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เปิดร้าน สระผมให้ลูกค้า 1 ราย (ลูกค้าจาก ต.คำใหญ่)
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในร้าน มีออกไปกดเงินที่ตู้ ATM หน้าโลตัสสาขาคำใหญ่ และเข้าไปซื้อของใช้ในโลตัส สังเกตอาการตนเอง เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต.คำใหญ่ ขอตรวจโควิดรอบที่ 2
11 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ซื้อยาร้านเต๊ก สาขาคำใหญ่, ซื้อของร้านถูกบูติก สาขาคำใหญ่, ซื้อของร้านค้าลีซุปเปอร์ สาขาคำใหญ่
11 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย เดินทางไปที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี ATK ผลเป็น Positive
12 ตุลาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
12 ตุลาคม 2564 23.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT- PCR เป็น Detected
13 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น