Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8474 | รายที่ 8478 | รายที่ 8484 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8478 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ไม่ระบุ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ก.ย. – 2 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน ( หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์)
3 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน ทราบว่าญาติตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) ผู้ป่วย โควิดยืนยันรายที่ 7730 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
4 ต.ค. 64 กลางวัน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นลบ
4 ต.ค. 64 กลางคืน อยู่บ้าน
5 - 6 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน รู้สึกไม่สบาย
7 ต.ค. 64 กลางวัน เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับลูกสาว (ผู้ป่วยโควิดยืนยันวันที่ 8 ต.ค. 64 รายที่ 8142 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ) ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ไม่พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
7 ต.ค. 64 กลางคืน อยู่บ้าน
8 - 10 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
11 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน มีไข้สูง
12 ต.ค. 64 กลางวัน เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับลูกสาว (ผู้ป่วยโควิดยืนยันวันที่ 8 ต.ค. 64 รายที่ 8142 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ) ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ไม่พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
12 ต.ค. 64 กลางคืน อยู่บ้าน
13 ต.ค. 64 9.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น