Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8484 | รายที่ 8487 | รายที่ 8490 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8487 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 59 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3 /10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ สำรวจสินค้า เพื่อตัดยอดปันผล ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา - เสร็จงาน กลับบ้าน
4 /10/2564 06.00 น.–18.00 น. 22.00 น. - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ สำรวจสินค้า เพื่อตัดยอดปันผล ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา - นอนเฝ้าผู้ป่วยหนักที่เป็นญาติกันตลอดทั้งคืน
6/10/2564 09.-00 –16.00 น 17.00 น. –22.00 น -ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ สำรวจสินค้า เพื่อตัดยอดปันผล ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา -ร่วมงานศพญาติ ที่บ้านติดกัน งานศพที่ 2
7/10/2564 07.30 น.- 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว - ทานข้าวร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8398
8/10/2564 05.00 น. 10.00 น - 16.30 น. - เริ่มมีอาการตอนหลังตื่นนอน ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย ร้อนที่ตา - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ เพื่อเตรียมปันผลกำไร - กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
9/10/2564 07.00 น. 08.30 น – 17.30 น - มีไข้ ไอ เจ็บคอ ทานยาลดไข้ - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ เพื่อเตรียมปันผลกำไร - กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
10/10/2564 07.30น – 10.00 น - ทราบข่าวว่ามีทีมแม่ครัวติดเชื้อโควิด 19 คน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 07.30น – 10.00 น - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ -เดินทางกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.00 น. 16.00 น. -ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น