Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8490 | รายที่ 8495 | รายที่ 8497 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8495 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 59 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 /10/2564 ถึงวันที่ 3 /10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา - เสร็จงาน กลับบ้าน
3 /10/2564 06.00 น.–18.00 น. - ระหว่างวัน ดื่มเหล้ายาดอง แก้ปวดเมื่อยร่างกาย ร่วมกับแม่ครัวในงาน
4/10/2564 06.40 -07.30 น 09.00 น. –17.00 น 18.00 น. เริ่มมีอาการ ระคายเคืองคอ หลังจากตื่นนอนตอนเช้า เมื่อยตามร่างกาย คล้ายไข้หวัด ทานยาพาราลดไข้ - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ - กลับบ้าน นอน
5/10/2564 07.30 น.- 18.00 น. ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวร่วมกับทีมเดิม เสร็จแล้วกลับบ้าน
6/10/2564 07.30 น.- 18.00 น. ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวร่วมกับทีมเดิม เสร็จแล้วกลับบ้าน
7/10/2564 07.00 น.-.18.00 น. ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวร่วมกับทีมเดิม เสร็จแล้วกลับบ้าน
8/10/2564 08.15 น. - 09.30 น. 10.00 น - 16.30 น. - ทำหน้าที่ CG เยี่ยมบ้าน ดูแลผุ้สูงอายุ - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ เพื่อเตรียมปันผลกำไร - กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
9/10/2564 09.30 น – 17.00 น - ทำงานร่วมกับคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ เพื่อเตรียมปันผลกำไร - กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
10/ 10/2564 07.30น – 10.00 น - ทราบข่าวว่ามีทีมแม่ครัวติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 คน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/ 10/2564 07.30น – 10.00 น - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ -เดินทางกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.00 น. 16.00 น. -ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น