Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8495 | รายที่ 8497 | รายที่ 8500 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8497 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 35 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานอบต. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานและรับประทานอาหารร่วมกัน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 - 26 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมกับสามี
25 - 26 ก.ย. 64 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถจักรยานยนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา หลังเลิกงานกลับบ้าน
27 ก.ย. 64 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา(ทำงานร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์)
27 ก.ย. 64 10.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปส่งเอกสารที่ธนาคาธ.ก.ส. สาขากาฬสินธุ์ และสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับเพื่อนร่วมงานรวม 3 คน
27 ก.ย. 64 12.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาทำงานต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา หลังเลิกงานกลับบ้าน
28 - 30 ก.ย. 64 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถจักรยานยนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา หลังเลิกงานกลับบ้าน
1 ต.ค. 64 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
1 ต.ค. 64 10.00 – 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งเพื่อนทำธุระที่สรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับเพื่อนร่วมงานรวม 3 คน
1 ต.ค. 64 10.40 – 11.15 น. ผู้ป่วยเดินทางไปขอใบรับรองแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ แล้วกลับมารับเพื่อนร่วมงานที่สรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์
1 ต.ค. 64 12.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาทำงานต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา หลังเลิกงานกลับบ้าน
2 - 3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมกับสามี
4 ต.ค. 64 08.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
4 ต.ค. 64 09.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่สรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับสามีและเพื่อนร่วมงานรวม 3 คน
4 ต.ค. 64 10.00 – 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับ โดยแวะซื้อของที่ 7-11 สาขาดอนจาน
4 ต.ค. 64 10.40 – 16.30 น. ผู้ป่วยมาทำงานต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา หลังเลิกงานกลับบ้าน
5 - 8 ต.ค. 64 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา และช่วงพักเที่ยงออกไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านเด็กเส้นดอนจานพร้อมกับเพื่อนร่วมงานบ้างเป็นบางวัน เลิกงานแล้วกลับบ้าน
8 ต.ค. 64 17.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อของในเขตอำเภอดอนจานที่ร้านภัคจิราการค้าบ้านหนองแคน ร้านดงพยุงการเกษตร และร้านวิชาพานิชย์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
9 - 10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมกับสามี และเริ่มมีอาการไข้ และปวดกล้ามเนื้อ และตามด้วยอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
11 ต.ค. 64 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา หลังเลิกงานกลับบ้าน
12 ต.ค. 64 09.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา และทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
12 ต.ค. 64 13.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
13 ต.ค. 64 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
13 ต.ค. 64 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น