Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8500 | รายที่ 8501 | รายที่ 8502 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8501 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา(ทำงานร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์)เลิกงานแล้วกลับบ้าน
2 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
4 - 8 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา(ทำงานร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์) เลิกงานแล้วกลับบ้าน
9 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา(ทำงานร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 จังหวัดกาฬสินธุ์) เลิกงานแล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา(ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้) และทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
12 ตุลาคม 2564 13.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
12 ตุลาคม 2564 16.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เลิกงานแล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
13 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
13 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น