Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8501 | รายที่ 8502 | รายที่ 8503 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8502 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 3 ต.ค.2564 07.00 น. - 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา เสร็จงาน กลับบ้าน
3 /10/2564 06.00 น.–18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา
- ระหว่างวัน ดื่มเหล้ายาดอง แก้ปวดเมื่อยร่างกาย ร่วมกับแม่ครัวในงาน
- เสร็จงาน กลับบ้าน
4/10/2564 06.40 –10.30 น 10.30 น. –19.00 น. - เดินทางขึ้นภูไปหาอาหารป่า หน่อไม้ ไปคนเดียว - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 07.30 น.- 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวร่วมกับทีมเดิม เสร็จแล้วกลับบ้าน
6/10/2564 05.00 น. 07.30 น.- 18.00 น. - ตื่นเช้ามา เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอแห้งๆ ระคายเคืองคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทานยาพาราลดไข้ - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวร่วมกับทีมเดิม - กลับบ้าน นอนไม่ได้ไปไหน
7/10/2564 07.00 น.-.18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวร่วมกับทีมเดิม เสร็จแล้วกลับบ้าน
8/10/2564 06.15 น. - 09.30 น. 10.00 น - 19.30 น. - เดินทางขึ้นภู ไปหาอาหารป่า หน่อไม้ ไปคนเดียว - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9/10/2564 09.30 น – 17.00 น - พักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
10/ 10/2564 07.30 น. - ทราบข่าวว่ามีทีมแม่ครัวติดเชื้อโควิด 19 คน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/ 10/2564 07.30 น – 10.00 น - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ -เดินทางกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.00 น. 16.00 น. -ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น