Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8503 | รายที่ 8504 | รายที่ 8505 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8504 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 8470,8508


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กันยายน-1 ตุลาคม 2564 06.00-10.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน-1 ตุลาคม 2564 10.00-16.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านญาติ ม.5 ต.ดงสมบูรณ์
30 กันยายน-1 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 06.00-10.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 10.00-16.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านญาติ ม.5 ต.ดงสมบูรณ์
6 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
7-11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
12 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดบ้านกุงเก่า ต.กุงเก่าเนื่องจากญาติ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8470)ตรวจพบโควิด-19
12 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
13 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARA-Co-V.2)
13 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น