Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8504 | รายที่ 8505 | รายที่ 8507 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8505 ดอนจาน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 45 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอดอนจาน ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด ระยอง เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 10/10/2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เพื่อนร่วมงาน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ ระยอง
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่บ้านตนเอง จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น