Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8507 | รายที่ 8508 | รายที่ 8509 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8508 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสใกลชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8470


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 ตุลาคม 2564 06.00-11.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 ตุลาคม 2564 11.00-11.30 น. ผู้ป่วยพาสามี (ผู้ป่วยรายที่ 8470) มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านดงกลาง ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท
1 ตุลาคม 2564 11.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2-7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 06.00-14.20 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 14.20-15.00 น. ผู้ป่วยพาสามี (ผู้ป่วยรายที่ 8470) มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านดงกลาง ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท
8 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
11 ตุลาคม 2564 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยพาสามี(ผู้ป่วยรายที่ 8470)มารับบริการที่รพ.ท่าคันโท แพทย์ให้admit เพื่อรอผลตรวจโควิด-19
12 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดบ้านกุงเก่า ต.กุงเก่า เนื่องจากผลตรวจสามีพบเชื้อโควิด-19
12 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
13 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV.2)
13 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น