Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8508 | รายที่ 8509 | รายที่ 8510 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8509 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : DM


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3/10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทานอาหารร่วมกันกับแม่ครัว - เสร็จงาน กลับบ้าน
4/10/2564 06.00 น. – 22.00 น. - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 ถึงวันที่ 6/10/2564 07.-00 –19.00 น - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
7/10/2564 07.30 น.- 17.00 น. - ไปร่วมงานศพงานที่ 2 ทานข้าวร่วมกับทีมแม่ครัว
8/10/2564 9/10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10/ 10/2564 07.00 น.
08.30 น – 20.00 น.
- เริ่มมีไข้ เจ็บคอ - ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นกลุ่มที่ตัวเองได้อยู่สัมผัสใกล้ชิด
- พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 08.30 น.–19.00 น - พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
- แจ้งทีม อสม.และเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.
12/10/2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
- เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
13/10/2564 08.00 น. 18.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น