Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8510 | รายที่ 8511 | รายที่ 8512 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8511 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464, 8512, 8525 (ครอบครัว) และ 8522 (ลูกจ้าง)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ก.ย.64- 1 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
2 ต.ค.64 09.00-18.00 น. -เดินทางไปเทคอนกรีต ที่บ้านโพนทอง ตำบลสำราญใต้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
3 ต.ค.64 06.00 น. -เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านดงตาว ตำบลหนองช้าง กับลูกสาว (รายที่ 8512,8525 ) ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
13.00 น. -เดินทางไปบ้านญาติบ้านท่านาจาน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
4-6 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
ึ7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
19.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปที่ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
8-10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-เริ่มมีอาการ ไข้ มีน้ำมูก ไอ
-ทราบผล Antigen test kit ของพ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464) พบเชื้อโควิด-19
12 ต.ค.64 06.00 น. เดินทางออกจากจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมาตรวดคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย
09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
13 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมรายที่ 8512, 8525 (ครอบครัว) และ 8522 (ลูกจ้าง)
13.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น