Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8511 | รายที่ 8512 | รายที่ 8513 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8512 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : น้ำมูก เสมหะ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464, 8512, 8525 (ครอบครัว) และ 8522 (ลูกจ้าง) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค.64 06.00-13.00 น. -เดินทางพาลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8525)ไปสอบใบขับขี่ที่ขนส่ง จังหวัดกาฬสินธุ์
14.00 น. -กาฬสินธุ์พลาซ่า ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
15.00 น. -โลตัส อำเภอสมเด็จ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
16.00 น. -เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
2 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 ต.ค.64 06.00 น. -เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านดงตาว ตำบลหนองช้าง กับลูกสาว (รายที่ 8511,8525 ) ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
13.00 น. -เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้านท่านาจาน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
4-8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
9 ต.ค.64 09.00 น. -เดินทางไปบ้านหนองกรุงน้อย ตำบลสำราญใต้
17.00 น. -เดินทางไปบ้านหนองแสง ตำบลสำราญใต้
18.00 น. -เดินทางไปบ้านเพื่อน บ้านโพนทอง ตำบลสำราญใต้
10 ต.ค.64 12.00 น. -เดินทางไปบ้านคำอุดม ไปทานข้าวบ้านเพื่อน ตำบลสำราญใต้
13.00 น. -เดินทางไปหาเสียงบ้านหนองไฮ ตำบลสำราญใต้
14.00 น. -เดินทางไปหาเสียงบ้านท่าช้าง ตำบลสำราญใต้
19.00 น. -เดินทางไปหาเสียงบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง
21.30 น. -เดินทางไปบ้านหนองแสงหาเพื่อน
11 ต.ค.64 06.00 น. -เดินทางพร้อมทีมงานไปไหว้ศาลตำบลสำราญใต้
11.00 น. -เดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงเรียนสามชัย
-ทราบผล Antigen test kit ของสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464) พบเชื้อโควิด-19
12 ต.ค.64 09.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสามชัย ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
-ผู้ป่วยมีอาการ มีน้ำมูก มีเสมหะ
10.00 น. -ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
13 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมรายที่ 8512, 8525 (ครอบครัว) และ 8522 (ลูกจ้าง)
13.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น