Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8512 | รายที่ 8513 | รายที่ 8514 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8513 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8457,8460 และ 8463 (ครอบครัว) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ก.ย.-4 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
5 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
19.00 น. - เดินทางไปหาสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8457) ที่โรงพยาบาลสามชัย เนื่องจากสามีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง แพทย์วินิจฉัยให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามชัย
21.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
6 ต.ค. 64 10.00 น. - เดินทางไปหาสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8457) ที่โรงพยาบาลสามชัย
12.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
18.00 น. - เดินทางไปหาสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8457) ที่โรงพยาบาลสามชัย
20.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
7 - 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
- เริ่มมีอาการ ปวดศีรษะ
11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
- ทราบข่าวครอบครัว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8457,8460 และ 8463) ติดเชื้อโควิด - 19
12 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 เนื่องจากครอบครัว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8457,8460 และ 8463) ติดเชื้อโควิด -19
- โรงพยาบาลสามชัย แจ้งผลตรวจ ATK พบเชื้อโควิด -19
- ตรวจคัดกรองโควิด - 19 ด้วยวิธี RT- PCR เพื่อยืนยันผล
11.00 น. - กลับไปกักตัวที่บ้าน
13 ต.ค. 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.สามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น