Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8514 | รายที่ 8515 | รายที่ 8516 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8515 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 3 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เด็กในความปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 4/10/2564 06.00 น. - 21.00 น. - เฝ้าคนป่วยที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 06.00 น. – 22.00 น. - จัดงานศพที่บ้าน ญาติพี่น้องมาร่วมงาน
6/10/2564 07.-00 –19.00 น - จัดงานศพที่บ้าน มีญาติพี่น้องมาร่วมงาน
7/10/2564 07.30 น.- 17.00 น. - วันงานฌาปนกิจศพ ญาติร่วมงานมากกว่าทุกวัน
8/10/2564 06.00 น. - 09.00 น. - ทำบุญที่วัด
8/10/2564 09.30 น.–19.00 น - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
9/10/2564 06.00 น. - ทำบุญที่วัด
9/10/2564 08.30 น – 20.00 น. - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10/10/2564 06.00 น. - ทำบุญที่วัด
10/10/2564 08.30 น.–19.00 น - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน - ทีม อสม. ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิด19
11/10/2564 08.30 น.–19.00 น - แจ้งรายชื่อเพื่อขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ. อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
13/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
13/10/2564 18.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น