Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8515 | รายที่ 8516 | รายที่ 8517 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8516 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 80 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ หายใจหอบ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 14.00น. -พยาบาลที่รพ.ออกฉีดวัคซีน sinopharm เข็ม 2 ให้กับผู้ป่วย อาการปกติ
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน อยู่บ้านด้วยกัน 3 คน (ลูกสาว ลูกเขย หลานสาว)
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน อยู่บ้านด้วยกัน 3 คน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน อยู่บ้านด้วยกัน 3 คน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน หลานสาวมาเยี่ยม
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
10 ตุลาคม 2564 18.00 น. -หลานชายมาจากกทม.มารับลูกสาวที่บ้านผู้ป่วย
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยมีอาการซึม กินข้าวได้น้อยลง มีไข้ หายใจหอบ
11 ตุลาคม 2564 21.00 น. -ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น หายใจหอบ รถกู้ชีพอบต.เจ้าท่า นำตัวส่งรพ.กมลาไสย
12 ตุลาคม 2564 13.00น. -รพ.กมลาไสยส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
12 ตุลาคม 2564 22.00น. -รพ.กมลาไสยรายงานผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
10 ตุลาคม 2564 18.00 น. -หลานชายมาจากกทม.มารับลูกสาวที่บ้านผู้ป่วย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น