Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8516 | รายที่ 8517 | รายที่ 8519 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8517 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เสมหะ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382, 8387 และ 8392


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ก.ย.-2 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
19.30 น. -เข้ารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการปวดท้องน้อยด้านขวา
-ตรวจ Antigen test kit ไม่พบเชื้อ แพทย์พิจารณาให้นอนตึกผู้ป่วยในร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8387 และ 8392
4-6 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามชัย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8387 และ 8392
18.00 น. -ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382 นอนโรงพยาบาล
7 ต.ค.64 11.00 น. -D/C ออกจากโรงพยาบาลสามชัย
-ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
8-9 ต.ค.64 08.00 น. -ผู้ป่วยไปทำบุญที่วัดคำอุดม ตำบลสำราญใต้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
10.00 น. -ผู้ป่วยกลับบ้าน
17.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปร้านค้าในชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.30 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปร้านค้าในชุมชน ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ ปวดตามร่างกาย
11 ต.ค.64 12.00 น. -ผู้ป่วยซื้อส้มตำในชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
12 ต.ค.64 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ทีม SRRT ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
-Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
13 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น