Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8519 | รายที่ 8520 | รายที่ 8521 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8520 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 47 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปากแห้ง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางไป รพ.ศรีนครินทร จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 12.00 น. ผู้ป่วยไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรก ที่ ทต.หลักเมือง
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 10.00-17.00 น. ผู้ป่วยไปบ้านญาติที่เป็นร้านขายของชำ อยู่ข้างๆ ทต.หลักเมือง
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเป็นกรดไหลย้อน รับประทานยาเป็นเวลานานไม่หาย จึงไปตรวจที่ รพ.ศรีนครินทร์ แพทย์ที่ รพ.ศรีนครินทร์ นัดอีกที่เพื่อส่องกล้อง วันที่ 13 ตุลาคม 2564
5-11 ตุลาคม 2564 10.00-17.00 น. ผู้ป่วยไปบ้านญาติที่เป็นร้านขายของชำ อยู่ข้างๆ ทต.หลักเมือง
5-11 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพื่อขอใบรับรองผลการตรวจเชื้อ นำไปพบแพทย์ที่ รพ.ศรีนครินทร์ ตามนัด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ) โดยแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ส่งตรวจ รพ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธี RT-PCR
12 ตุลาคม 2564 22.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
13 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลมารับผู้ป่วยที่บ้าน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น