Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8520 | รายที่ 8521 | รายที่ 8522 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8521 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3/10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่ เป็นทีมแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา เสร็จงาน กลับบ้าน
4/10/2564 06.00 น. – 22.00 น. - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 ถึงวันที่ 6/10/2564 07.-00 –19.00 น - เดินทางไปงานศพญาติ งานที่อำเภอสามชัย โดยรถยนต์ส่วนตัวมีผู้โดยสาร ร่วมกัน 3 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
5/10/2564 ถึงวันที่ 6/10/2564 09.30 น. –16.00 น - นอนค้างคืนที่งานศพ อำเภอสามชัย 1 คืน ร่วมงานฌาปนกิจศพ เสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับบ้าน
7/10/2564 07.30 น.- 17.00 น. - เริ่มมีอาการเจ็บคอ อ่อนเพลีย พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
8/10/2564 ถึงวันที่ 9/10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10/ 10/2564 07.00 น. - ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นกลุ่มที่ตัวเองได้อยู่สัมผัสใกล้ชิดในทีมแม่ครัว
10/ 10/2564 08.30 น – 20.00 น. - พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 08.30 น.–19.00 น - พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.00 น.-10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
13/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
13/10/2564 18.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น