Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8524 | รายที่ 8525 | รายที่ 8526 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8525 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464, 8511, 8512 (ครอบครัว) และ 8522 (ลูกจ้าง) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
1 ต.ค.64 06.00-13.00 น. -เดินทาง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8512) ไปสอบใบขับขี่ที่ขนส่ง จังหวัดกาฬสินธุ์
14.00 น. -กาฬสินธุ์พลาซ่า ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
15.00 น. -โลตัส อำเภอสมเด็จ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
16.00 น. -เดินทางกลับบ้าน
2 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 ต.ค.64 06.00 น. -เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านดงตาว ตำบลหนองช้าง กับแม่และพี่สาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8511,8512 ) ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
10.00 น. -เดินทางไปเอาเสื้อที่อำเภอสามหมอ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
11.00 น. -ไปทานข้าวบ้านเพื่อนที่บ้านหนองกรุงใหญ่ ตำบลหนองแซง
4-8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
9 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-เริ่มมีอาการไอเจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดตามร่างกาย
10 ต.ค.64 08.00-10.00 น. -เดินทางไปร่วมงานบ่ายศรีสู่ขวัญ ที่บ้านสามชัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
11 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-ทราบผล Antigen test kit ของพ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464) พบเชื้อโควิด-19
12 ต.ค.64 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสามชัย ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
13 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8511, 8512 (ครอบครัว) และ 8522 (ลูกจ้าง)
13.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น