Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8527 | รายที่ 8528 | รายที่ 8529 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8528 สามชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 16 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ รับจ้างจัดสวน อำเภอ/เขตเขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 06/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ผล PCR ยืนยันพบเชื้อโควิด 19 จาก รพ.อื่น ประสงค์ขอกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
11 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ซีจีเอช สายไหม
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น