Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8528 | รายที่ 8529 | รายที่ 8530 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8529 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 27 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานอบต. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7820 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 8 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 3 คน
5 - 8 ตุลาคม 2564 07.30 - 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งลูกไว้กับยายที่ทุ่งนา
5 - 8 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา หลังเลิกงานเดินทางไปรับลูกที่ทุ่งนา แล้วกลับบ้าน
9 - 10 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านย่า ที่ ม.2 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา หลังเลิกงานเดินทางไปรับลูกที่ทุ่งนา แล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00น.–16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ อบต.นาจำปา และทราบว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
12 ตุลาคม 2564 16.30 - 16.50 น. ผู้ป่วยกลับบ้านไปเก็บของและกลับมากักตัวอยู่ที่ อบต.นาจำปา
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่ อบต.นาจำปา
14 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID -19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน ครั้งที่ 1 ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID -19
15 - 16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่ อบต.นาจำปา
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่ อบต.นาจำปา และเริ่มมีอาการ ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
18 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID -19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน ครั้งที่ 2
19 ตุลาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
19 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น