Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8529 | รายที่ 8530 | รายที่ 8531 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8530 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 49 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7812, 7813 และ 7818 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 6 คน (อยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7812, 7813 และ 7818 จังหวัดกาฬสินธุ์)
9 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาปลาที่ทุ่งนา พร้อมเพื่อนรวม 4 คน
9 ตุลาคม 2564 16.30 น. ผู้ป่วยไปรับหลานที่บ้านญาติ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8500 จังหวัดกาฬสินธุ์) ในละแวกเดียวกัน
10 ตุลาคม 2564 19.40 – 20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางพาหลาน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7813 จังหวัดกาฬสินธุ์)ไปพบแพทย์โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7818 จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่โรงพยาบาลดอนจาน รับยาแล้วกลับบ้าน
11 - 12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 6 คน ไม่ได้ไปไหน
13 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าญาติตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
13 ตุลาคม 2564 12.00 น. ญาติของผู้ป่วยซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจให้ ผลไม่พบเชื้อ
14 ตุลาคม 2564 09.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมสามีกับหลาน 2 คน ครั้งที่ 1
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน และทราบข่าวว่าหลานชาย 2 คน และลูกสาว ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 3 คน ไม่ได้ไปไหน
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอ มีเสมหะ
18 ตุลาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมสามี ครั้งที่ 2
19 ตุลาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
19 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น