Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8530 | รายที่ 8531 | รายที่ 8537 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8531 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 54 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ ค้าขาย อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 17/10/2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีไข้
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
18 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น