Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8531 | รายที่ 8537 | รายที่ 8540 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8537 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 7 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 ต.ค 64 ตั้งแต่ 16.00 น. ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8400 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
10 ต.ค.64 08.00น. เดินทางกลับบ้านพร้อมพ่อแม่ที่ ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 ต.ค. 64 07.00 น. รู้ผลการตรวจโควิดเป็นบวกของรายที่ 8400 ได้เดินทางกลับมากักตัวพร้อมพ่อแม่ที่ บ้าน ม.4 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
12 ต.ค. 64 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธี ATK ครั้งที่1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นลบ (กลับมากักตัวที่บ้าน)
13-17 ต.ต.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านเลข ม. 4 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
18 ต.ค.64 14.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธี ATK ครั้งที่ 2ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นบวก
19 ต.ค.64 11.00น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT- PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 (กลับมากักตัวที่บ้านรอผลตรวจ)
20 ต.ค.64 09.30 รพ.ห้วยเม็กรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น