Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8540 | รายที่ 8541 | รายที่ 8544 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8541 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 17/10/2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จ.ชลบุรี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
06 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ม.3 ต.ศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น