Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8541 | รายที่ 8544 | รายที่ 8545 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8544 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 23 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 - 5 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
4 - 5 ตุลาคม 2564 13.30 – 22.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้าน 7-11 สาขาดอนจาน มีเพื่อนร่วมงาน 10 คน เลิกงานแล้วกลับบ้าน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
7 - 14 ตุลาคม 2564 13.30 – 22.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้าน 7-11 สาขาดอนจาน มีเพื่อนร่วมงาน 10 คน และไปส่งของในอำเภอดอนจาน ตามออเดอร์ เลิกงานแล้วกลับบ้าน
15 ตุลาคม 2564 07.30 – 11.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยรถจักรยานยนต์ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
15 ตุลาคม 2564 14.00 – 22.30 น. ผู้ป่วยกลับมาทำงานต่อที่ 7-11 สาขาดอนจาน เลิกงานแล้วกลับบ้าน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
17 ตุลาคม 2564 06.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้าน 7-11 สาขาดอนจาน มีเพื่อนร่วมงาน 10 คน และไปส่งของในอำเภอดอนจาน ตามออเดอร์ เลิกงานแล้วกลับบ้าน
17 ตุลาคม 2564 21.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
18 ตุลาคม 2564 09.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปพบแพทย์โดยรถจักรยานยนต์ ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมน้องชาย รับยาแล้วกลับบ้าน
19 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
19 ตุลาคม 2564 09.30 – 11.30 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
20 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
20 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น