Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8544 | รายที่ 8545 | รายที่ 8546 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8545 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 18 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ และปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์(เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
ุ6 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
ุ6 ตุลาคม 2564 06.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
7 - 8 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
ุ9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
10 - 13 ตุลาคม 2564 06.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
14 - 15 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
ุ16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
17 ตุลาคม 2564 06.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ และปวดศีรษะ
ุ18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และมีการรวมหมู่คณะญาติ
ุ19 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID -19
ุ19 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
20 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
20 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น