Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8546 | รายที่ 8547 | รายที่ 8548 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8547 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 29 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทุ่งนา พร้อมกับแฟน(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์) เลี้ยงสัตว์ที่ทุ่งนา ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ
19 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบผลแฟนตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
19 ตุลาคม 2564 09.30 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่ทุ่งนา
20 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
20 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น