Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8547 | รายที่ 8548 | รายที่ 8552 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8548 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด อาชีพ คนงานก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-16 ต.ค.64 06.00น.-16.30น. - เดินทางไปทำงานก่อสร้างบ้าน ที่อำเภอสหัสขันธ์ มีผู้ร่วมเดินทาง 11 คน
17 ต.ค.64 ช่วงเช้า
15.00 น.
- อยู่บ้านตลอดเวลาทั้งวัน
- นั่งรถไปกับพ่อหาเสียงให้ผู้สมัครนายกภายในตำบล
18-19 ต.ค.64 06.00 -16.30น.
16.30 น.
- เดินทางไปทำงานก่อสร้างบ้าน ที่อำเภอสหัสขันธ์
- ได้รับรายงานพบผู้ป่วยที่ไปทำงานด้วยกันติดโควิด-19 จึงเข้ากักตัวที่ศูนย์เด็กเล็กห้วยเตย
20 ต.ค.64 ช่วงเช้า - เดินทางไปทำงานก่อสร้างบ้าน ที่อำเภอสหัสขันธ์
17 ต.ค.64 ช่วงเช้า
13.00น.
- กักตัวที่ศูนย์เด็กเล็กห้วยเตย
- เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19
21ต.ค.64 06.00น.
14.00น.
- ได้รับรายงานตรวจพบเชื้อโควิด-19
- รถ รพ.ยางตลาดมารับไปรักษาตัวที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น