Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8552 | รายที่ 8554 | รายที่ 8555 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8554 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 76 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัมใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8573 (บุตรสาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 16.00 น. - บุตรสาวและหลานสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8573,8560) เดินทางกลับจากขอนแก่นด้วยรถโดยสารประจำทาง
15-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
19 ตุลาคม 2564 09.00 น. - เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ที่ รพ.สต.หนองบัวโดน
15.00 น. - ผู้ป่วยได้รับการประสานให้เข้ารับการคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สต.หนองบัวโดน ด้วยวิธี ATK(ผลพบเชื้อโควิด19) เนื่องจากบุตรสาวตรวจพบเชื้อโควิด19(ATK+)
16.00 น. - เข้ากักตัวที่ LQ อบต.สมเด็จ
20 ตุลาคม 2564 09.30-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ เพื่อยืนยันผล ด้วยวิธี RT-PCR
ช่วงบ่าย - เข้ากักตัวที่ LQ อบต.สมเด็จ (รอผล)
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น