Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8554 | รายที่ 8555 | รายที่ 8556 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8555 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8485 และรายที่ 7875 (เพื่อนบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
- ไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านเป็นประจำ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 7875 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน ในกลุ่มเพื่อนบางครั้งมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8485 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- เพื่อนมาเล่นด้วยที่บ้านเป็นบางครั้ง
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
12 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
- เริ่มมีอาการหวัด
13-16 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไปเล่นกับเพื่อนบ้านเป็นประจำ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 7875 จังหวัดกาฬสินธุ์ )
17 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลว่าเพื่อนบ้านติดเชื้อโควิด-19
18-19 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ต.ค. 64 09.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น