Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8556 | รายที่ 8558 | รายที่ 8560 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8558 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เด็กเล็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-16 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ยายพาไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติกัน เล่นกับเพื่อนบ้านเป็นประจำ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 7875 7876 7877 และรายที่ 7878 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
17 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ทราบผลตรวจเพื่อนบ้านติดเชื้อโควิด-19
17 ต.ค. 64 ช่วงบ่าย - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกศรี ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยอสม. แจ้งให้กักตัว พร้อมแจ้งให้เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลตาติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8286 จังหวัดกาฬสินธุ์)
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น