Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8558 | รายที่ 8560 | รายที่ 8562 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8560 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 7 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 16/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนป่วย มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ขอนแก่น (กลับจากเยี่ยมพี่สาวช่วงระหว่างวันที่ 10-14 ต.ค.2564 ร่วมกับมารดา ผู้ป่วยรายที่ 8573)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
14 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ อบต.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น