Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8560 | รายที่ 8562 | รายที่ 8565 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8562 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
17 ตุลาคม 2564 06.00-17.00 เดินทางไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่ อำเภอสหัสขันธ์
18 ตุลาคม 2564 06.00 เดินทางพาบุตรไปพบแพทย์ ที่ รพ.ศรีนครินทร์
19 ตุลาคม 2564 06.00-17.00 เดินทางไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่ อำเภอสหัสขันธ์ ได้รับแจ้งจากภรรยว่าพบเชื้อโควิด-19จึงทางกลับมากักตัวที่บ้าน
20 ตุลาคม 2564 12.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด และกลับมากักตัวที่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 06.00 แจ้งผลการตรวจว่าพบเชื้อ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น