Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8568 | รายที่ 8569 | รายที่ 8570 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8569 สามชัย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 15 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตเขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 19/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางจากแคมป์คนงาน เขตสายไหม กทม.
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
17 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว HQ ม.4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น