Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8570 | รายที่ 8572 | รายที่ 8573 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8572 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 71 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ความดัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอด
11 ต.ค.64 13.00น. - มาอยู่เวรเฝ้ากลุ่มเสี่ยงที่ศูนย์เด็กเล็กห้วยเตย ร่วมกับ อสม.จำนวน 11 คน
12-19 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน
16.00 น.
- อยู่บ้านตลอด
- ได้รับรายงานว่าลูกเขยตรวจพบเชื้อโควิด-19
20 ต.ค.64 06.00 น.
08.00 น.
17.00น.
- ได้รับรายงานว่าลูกสาวตรวจพบเชื้อโควิด-19
- เดินทางไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และเดินทางกลับมาพร้อมสามี
- ไปบ้านหนองแวงพร้อมกับลูกชาย
21 ต.ค.64 07.00น. 14.00น. - ได้รับรายงานตรวจพบเชื้อโควิด-19
- รถ รพ.ยางตลาดมารับไปรักษาตัวที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น