Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8576 | รายที่ 8577 | รายที่ 8578 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8577 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ ไข้ มีน้ำมูก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7-8 ตุลาคม 2564 08.00-15.00 น. 15.00 น. เดินทางออกสำรวจประปาที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กับเพื่อนร่วมงาน 3 คน เดินทางกลับที่พัก
9-10 ตุลาคม 2564 08.00-16.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ตำบลบึงวิชัย ไปปลูกมันที่ไร่ มีปู่ ย่า สามี พ่อ แม่ และตนเองช่วยกันปลูก (ปู่ ย่า คือพ่อแม่ของสามีที่เดินทางมาจากบ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทั้งสองคนผลตรวจไม่พบเชื้อ และกักตัวครบ 14 วันแล้ว)
11-12 ตุลาคม 2564 08.00-15.00 น. 15.00 น. ทำงานที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จังหวัดขอนแก่น เลิกงาน พักอยู่แฟลตที่ทำงาน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่LQ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย
14 ตุลาคม 2564 08.00น.-12.00น. 13.00-16.00 น. กักตัวที่LQ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย ไปทำความสะอาดที่บ้านลูกชาย
15-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่LQ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย
20 ตุลาคม 2564 08.00น.-10.30น. ไปตรวจ RT-PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ แล้วเจ้าหน้าที่แนะนำให้กลับมากักตัวต่อที่LQ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัยเพื่อรอรับการรักษาต่อไป
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น