Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8579 | รายที่ 8580 | รายที่ 8582 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8580 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้าสวนไปตัดหญ้า และไปหาเก็บเห็ดกับลุง
8 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - พลัดตกบ่อ
8 ตุลาคม 2564 19.30 น. - น้องชายพาไปหาหมอที่คลินิกหมอสุนทร จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าซี่โครงหัก เข้ารับการรักษา และกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
9-16 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- หลานๆ มาเล่นที่บ้านกับบุตรชายบ่อยครั้ง
- ไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านเป็นประจำ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 7877 รายที่ 7878 รายที่ 7875 และรายที่ 7876 จังหวัดกาฬสินธุ์)
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- ทราบผลเพื่อนบ้านติดเชื้อโควิด-19
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เทศบาลตำบลโคกศรี เดินทางโดยรถส่วนตัว คนเดียว
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น