Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8580 | รายที่ 8582 | รายที่ 8583 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8582 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
18 ตุลาคม 2564 06.00 ไป รพ.ศรีนครินทร์ พาหลานไปพบแพทย์ตามนัด โดยรถยนต์ส่วนตัว กับ บุตรชาย และลูกสะใภ้
18 ตุลาคม 2564 15.00 เดินทางกลับมาถึงบ้านไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และได้รับแจ้งจากลูกสะใภ้ ติดเชื้อ โควิด-19
20 ตุลาคม 2564 11.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด
20 ตุลาคม 2564 15.00 เดินทางกลับมา กักตัวที่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 06.00 กักตัวอยู่บ้าน และได้รับแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น