Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8587 | รายที่ 8588 | รายที่ 8589 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8588 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 56 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดศีรษะ ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 11/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.30 น. – 20.00 น. - ทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทีมแม่ครัวแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าสัมผัสกลุ่มเสี่ยง ขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อ พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
13/10/2564 08.00 น. – 10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร. กุฉินารายณ์ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
14/10/2564 –19/10/2564 07.00 น. - 20.00 น. - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน กักตัวสังเกตอาการผิดปกติตัวเอง
20/10/2564 08.00 น. - 10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่ 2 เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไอแห้งๆ ลิ้นชาไม่รับรส
21/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
21/10/2564 14.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น