Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8588 | รายที่ 8589 | รายที่ 8590 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8589 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - ร่วมงานศพที่บ้านโคกโก่ง ทีมแม่ครัว เสร็จงานแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
4/10/2564 08.30 น.- 20.00 น. - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 -7/10/2564 07.00 น.-18.00 น. - ร่วมงานศพที่บ้านโคกโก่ง ทีมแม่ครัว งานที่2 เสร็จงานกลับบ้าน ไม่ได้ไปไหน
8/10/2564 - 11/10/2564 08.30 น.–19.00 น - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.30 น.–10.00 น - ทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทีมแม่ครัว พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน สังเกตอาการตัวเอง
13/10/2564 07.00 น. - 20.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการครั่นเนื้อ ครั่นตัว ไม่สบายตัว
14/10/2564 –18/10/2564 07.00 น. - 20.00 น. - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน กักตัวสังเกตุอาการผิดปกติตัวเอง มีอาการลิ้นไม่รับรส
19/10/2564 08.00 น.- 19.00 น - รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถึงอาการผิดปกติ พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน พร้อม กลุ่มเสี่ยงที่นัดตรวจ รอบที่ 2
20/10/2564 08.00 น. - 10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่ 2 เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
21/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
21/10/2564 14.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น