Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8591 | รายที่ 8592 | รายที่ 8593 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8592 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 18 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูกและปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8545 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 – 18 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
10 – 18 ตุลาคม 2564 07.30 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา เพื่อทำสวนแตงกวากับครอบครัว รวม 3 คน
18 ตุลาคม 2564 19.30 – 21.30 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานหมั้นเพื่อน
18 ตุลาคม 2564 22.30 น. ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ ไอ มีน้ำมูกและปวดศีรษะ
19 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
19 ตุลาคม 2564 10.00 – 10.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.สต.กุดครอง เพื่อขอรับยา และไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชน
20 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และทราบข่าวเพื่อนที่รับประทานอาหารร่วมกันตรวจพบสารพันธุกรรม COVID -19
20 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ดอนจาน
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
21 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น