Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8593 | รายที่ 8595 | รายที่ 8596 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8595 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
11 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ไปด้วยกัน 6 คน พร้อมผู้ป่วยรายที่ 7881,7898,7879
12-13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
14 ต.ค.2564 18.00-18.30 น. - ไปหาหมอที่คลินิกรุฬิยา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอาการมีน้ำมูก ไปกับพ่อและแม่
15 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
16 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ไปด้วยกัน 4 คน พร้อมผู้ป่วยรายที่ 7881,7879
17-20 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
21 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
22 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
22 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
1-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
11 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ไปด้วยกัน 6 คน พร้อมผู้ป่วยรายที่ 7881,7898,7879
12-13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
14 ต.ค.2564 18.00-18.30 น. - ไปหาหมอที่คลินิกรุฬิยา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอาการมีน้ำมูก ไปกับพ่อและแม่
15 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
16 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ไปด้วยกัน 4 คน พร้อมผู้ป่วยรายที่ 7881,7879
17-20 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
21 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
22 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
22 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น